216

KOMİSYONLAR

FAKÜLTE KOMİSYONLARI


Fakülte Burs Üst Komisyonu

Prof. Dr. H. Gonca COŞKUN
Dr. Öğretim Üyesi Mecit ÇELİK
Dr. Öğretim Üyesi Esra ATEŞ GENCELİ
Araş. Gör. Dr. Erol LALE
Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
Araş. Gör. Meltem AĞTAŞ
Araş. Gör. Cansu ÇOLAK

Fakülte Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Doç. Dr. Zaide DURAN
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
Doç. Dr. Serdar EROL
Doç. Dr. H. Onur TEZCAN

Fakülte Tanıtım Komisyonu

Prof.Dr. Gül POLAT TATAR (Komisyon Başkanı)
Doç.Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
Doç.Dr. Gülsüm Emel ZENGİN BALCI
Doç.Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK
Doç.Dr. Atilla DAMCI
Araş.Gör.Dr. Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK
Araş.Gör. Nur YAĞMUR
Araş.Gör. Başak AYDIN FIRAT

Fakülte Staj Üst Komisyonu

Doç.Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR (Komisyon Başkanı)
Doç.Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI
Dr. Öğr. Üyesi Senem BİLİR MAHÇİÇEK
Dr. Öğr. Üyesi Aslı YALÇIN DAYIOĞLU

Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

Doç.Dr. Zaide DURAN (Komisyon Başkanı)
Doç.Dr. H. Onur Tezcan
Doç.Dr. Nevin YAĞCI
Öğr.Gör.Dr. M. Ufuk ÖZERMAN

Atık Yönetimi Komisyonu

Prof.Dr. Kadir ALP (Komisyon Başkanı)
Prof.Dr. Ercan YÜKSEL
Doç.Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN
Doç.Dr. Esra ERTEN
Fakülte Sekreteri İmdat ÖZDAL
İdare Amiri Turhan TÜRKMEN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlama Komisyonu (ADYP)

Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU (Komisyon Başkanı)
Prof.Dr. Gülen İSKENDER
Doç.Dr. Himmet KARAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR ÇAĞLAYAN
Araş.Gör.Dr. Yavuz DURGUN
Araş.Gör. Mehmet Furkan ÇELİK
Fakülte Sekreteri İmdat ÖZDAL
İdare Amiri Turhan TÜRKMEN

Fakülte Lojman Komisyonu

Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU

Fakülte Kalite ve Akreditasyon Üst Kurulu

Prof. Dr. Ünal ALDEMİR (Komisyon Başkanı)
Doç.Dr. Zaide DURAN (Komisyon Başkan Yardımcısı) 
Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 
Prof.Dr. Hande DEMİREL 
Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA 
Doç. Dr. Nevin YAĞCI  
Doç. Dr. H. Onur TEZCAN
Öğr.Gör.Dr. M. Ufuk ÖZERMAN 
Araş. Gör. Behlül KULA 
Fakülte Sekreteri İmdat ÖZDAL

Fakülte Spor Komisyonu

Doç.Dr. Fethi KADIOĞLU (Komisyon Başkanı)
İdare Amiri Turhan TÜRKMEN

Fakülte Web Sitesi Komisyonu

Doç.Dr. Zaide DURAN (Komisyon Başkanı)
Araş.Gör.Dr. Tolga Y. ÖZÜDOĞRU
Araş.Gör. Adem KARASU
Araş.Gör. Behlül KULA

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

Prof.Dr. Abdüsselam ALTUNKAYNAK (Başkan)
Prof.Dr. Ercan YÜKSEL (Başkan Yardımcısı)
Prof.Dr. Şenol ATAOĞLU
Prof.Dr. Kadir ALP
Doç.Dr. Hasan YILDIRIM
Doç.Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HATİPOĞLU
Öğr.Gör.Dr. Murat KURUOĞLU
Fakülte Sekreteri İmdat ÖZDAL
İdare Amiri Turhan TÜRKMEN

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI


Eğitimde Kalitenin Geliştirilmesi (EKG) Komisyonu

Prof. Dr. Kadir GÜLER (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Bölüm Başkan Yrd.)
Prof.Dr.Tülay AKSU ÖZKUL (Yürütücü)
Dr. Öğr. Üyesi. Burcu GÜNEŞ ( Yürütücü Yardımcısı)
Prof.. Dr. Gül POLAT TATAR
Prof.. Dr. Aykut ŞENOL
Doç. Dr. Bekir Yılmaz PEKMEZCİ
Doç.Dr.V.S.Özgür KIRCA
Dr. Öğr. Üyesi Şükriye İYİNAM
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt VATANSEVER
Dr. Öğr. Üyesi Akif KUTLU
Araş. Gör. Dr. Mehmet Günhan AKSOYLU
Araş. Gör. Dr. Cem DEMİR
Araş. Gör. Dr. Tolga ÖZÜDOĞRU
Araş. Gör. Dr.Ayda Şafak AĞAR ÖZBEK
Araş. Gör. Sinan ERUÇAR
Araş. Gör. Merve ERMİŞ
Araş.Gör. Hazal YILMAZ
Araş. Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK
Araş.Gör.Harun TÜRKOĞLU


Web Sayfası Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz GÜNEŞ (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Dr. Tolga ÖZÜDOĞRU

Lisans Ders Programı Hazırlama Komisyonu

Doç. Dr. H. Onur TEZCAN

Burs Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mecit ÇELİK (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HATİPOĞLU
Araş. Gör. Dr. Erol LALE
Araş. Gör. Adem KARASU
Araş. Gör. Cansu ÇOLAK

Ders Anket Komisyonu

Prof. Dr. Kutlu DARILMAZ (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Müge BALKAYA
Araş. Gör. Dr. Yavuz DURGUN
Araş. Gör.Dr.Tuba GÜRBÜZ BÜYÜKAYIKÇI
Araş. Gör. Dr. Bahar AYHAN
Araş. Gör. Harun TÜRKOĞLU
Araş. Gör. Haluk Emre ALÇİÇEK
Araş. Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU
Araş.Gör. Sinan ERUÇAR
Araş.Gör. Hazal YILMAZ

Anket Okuma ve Ders Değerlendirme

Araş. Gör. Dr. Yıldır AKKAYA (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Merve ERMİŞ
Araş. Gör. Sedat KÖMÜRCÜ

Yeni Giren Öğrenci Anketleri

Öğr. Gör. Dr. Faik İYİNAM (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mecit ÇELİK
Dr. Müh. Ayşe TOKSÖZ
Araş.Gör.Sefa DİKER

Ekip Çalışması Anketleri

Prof. Dr. Turgut ÖZTÜRK (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Mehmet Sefa ORAK

Öğretim Üyesi Anketleri

Prof. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU (Komisyon Başkanı)
Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL

Staj Anket Komisyonu

Prof. Dr. Konuralp GİRGİN (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Hafzullah AKSOY

Mezunlar Anket Komisyonu

Doç. Dr. Müge BALKAYA
Araş. Gör. Dr. Sibel GÜREL

İşveren Anket Komisyonu

Doç. Dr. Hasan YILDIRIM (Komisyon Başkanı)
Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU

Çıkış Anket Komisyonu

Doç. Dr. Oral YAĞCI (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Osman BULUT

Gözetmen Görevlendirme Komisyonu

Araş.Gör. Ozan ALVER
Araş.Gör.Dr. Murat YILMAZ

Denklik Komisyonu

Prof.Dr. Abdullah Hilmi LAV
Prof.Dr. Ali Osman ATAHAN
Doç.Dr.Hakan Nuri ATAHAN

Ders Komisyonu

Doç. Dr. H.Onur TEZCAN (Komisyon Başkanı)
Prof.Dr.Nihal ERATLI
Doç. Dr. Mehmet ÖZGER
Doç. Dr. Kadir ÖZAKGÜL
Doç. Dr. Atilla DAMCI
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz GÜNEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÇALIK KARAKÖSE
Dr. Öğr. Üyesi Ece BAYAT
Araş.Gör.Dr.Yıldır AKKAYA

Çap Komisyonu

Prof. Dr. Abdullah GEDİKLİ
Doç. Dr. Emre Gürkan GÜRCANLI
Dr.Öğr.Üyesi Berrak TEYMUR

Danışman Atama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Özgür EKİNCİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ünal Anıl DOĞAN

Erasmus Komisyon Üyeleri

Doç.Dr. Esin ERGEN PEHLEVAN
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt VATANSEVER

Bölüm Tanıtım Komisyonu

Prof. Dr. Gül POLAT TATAR (Fakülte Koordinatörü)
Prof.Dr.Fethi KADIOĞLU
Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür KIRCA
Doç.Dr.Özkan ŞENGÜL
Doç.Dr.Tarkan ERDİK
Doç.Dr.Ali SARI
Doç.Dr.Deniz ARTAN İLTER
Doç.Dr.B.Özden ÇAĞLAYAN
Doç.Dr.Atilla DAMCI
Dr.Öğr.Üyesi Osman BULUT
Dr.Öğr.Üyesi Akif KUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hülya ÇALIK KARAKÖSE
Dr.Öğr.Üyesi Barış ERKUŞ
Dr.Öğr.Üyesi Özgür EKİNCİOĞLU


Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Senem Bilir MAHÇİÇEK(Komisyon Başkanı)
Doç.Dr.Barlas Özden ÇAĞLAYAN
Dr.Öğr. Üyesi. Hale ERGÜN
Dr.Öğr.Üyesi Necati Erdem ÜNAL
Öğr. Gör.Dr. Bahattin KİMENÇE
Araş.Gör. Bahattin Berk AYRAÇMA
Araş Gör. Tuğba BAYTAK
Araş.Gör. Sidar Nihat BIÇAKCI
Araş. Gör. Şervan BARAN
Araş. Gör. Yağuz ERCİN
Araş.Gör. Gözde BAKİOĞLU
Araş.Gör. Şehriban SAÇU
Araş. Gör. Eray TEMUR
Araş.Gör. Eyyup Ensar BAŞAKIN
Araş. Gör. Muzaffer YAZAR
Araş. Gör. Bülent TUNÇ
Araş. Gör. Behlül KULA
Araş. Gör. Selin HÜLAGÜ
Araş. Gör. Merve AKBAŞ
Araş. Gör. Onur DENİZ
Araş.Gör.Sinan ERUÇAR
Yük. Müh. Sebahat TOPUZ KİREMİTÇİ


Suny Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YALÇIN DAYIOĞLU (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. İsmet Gökşad ERDAĞI
Araş.Gör. Sedat KÖMÜRCÜ


İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

Prof. Dr. Kemal Selçuk ÖĞÜT (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Engin ORAKDÖĞEN

Erasmus Ders İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Yılmaz AKKAYA
Prof. Dr. Semih KÜÇÜKARSLAN
Prof. Dr. Alper İLKİ
Prof. Dr. Ercan YÜKSEL
Prof. Dr. Hilmi Berk ÇELİKOĞLU
Prof. Dr. Ayşen M. LAV
Prof.. Dr. Güliz BAYRAMOĞLU
Doç. Dr. Deniz ARTAN İLTER


Akademik Etkinlikler Komisyonu

Doç.Dr. Beyza TAŞKIN (Komisyon Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Feyzi HAZNEDAROĞLU (İnşaat Müh.- Yapı İşletmesi)
Araş. Gör. Dr. Atila SEZEN (İnşaat Müh.- Geoteknik)
Araş. Gör. Dr. Erol LALE (İnşaat Müh.-Betonarme)
Araş. Gör. Dr. Nilay ÇELİK MUHTAROĞLU (İnşaat Müh.- Yapı Statiği)
Araş. Gör. Hasan Nuri TÜRKMENOĞLU (İnşaat Müh.- Yapı Malzemesi)
Araş.Gör.Ali Gürkan GENÇ (Mekanik)
Araş. Gör. Göker AKSOY (İnşaat Müh.-Ulaştırma)
Araş. Gör. Volkan Hacı SÜLEYMAN (İnşaat Müh.- Hidrolik)
Araş Gör. Adem KARASU(İnşaat Müh.- Ahşap Çelik)


Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Mehmet ÖZGER (Komisyon Başkanı)
Doç.Dr. Osman BULUT


Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

Doç.Dr. Hakan Nuri ATAHAN (Komisyon Başkanı)
Araş. Gör. Furkan ÇALIM


Fakülte Seçim Üst Kurulu

Prof.Dr. Fethi KADIOĞLU

Mevlana Değişim Programı Üyeleri

Doç.Dr. Esin ERGEN (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Cavidan YORGUN

Ar-Ge Komisyonu

Prof.Dr. Ercan YÜKSEL(Komisyon Başkanı)
Doç.Dr.Cihan BAYINDIR
Araş. Gör. Dr. Erol LALE


GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI


Bölüm Tanıtım Komisyonu

Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK (Başkan)
Prof. Dr. Filiz SUNAR
Prof. Dr. Cengizhan İPBÜKER
Prof. Dr. Rahmi N. ÇELİK
Prof. Dr. Elif SERTEL
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Prof. Dr. Hande DEMİREL
Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL
Doç. Dr. Serdar EROL
Doç. Dr. Bihter EROL
Doç. Dr. Turan ERDEN
Doç. Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU
Doç. Dr. Himmet KARAMAN
Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
Doç. Dr. Uğur ALGANCI
Doç. Dr. A. Özgür DOĞRU
Araş. Gör. Ş. Özge DÖNMEZ
Araş. Gör. Nur YAĞMUR
Araş. Gör. Aylin TUZCU
Araş. Gör. M. Serkan IŞIK
Araş. Gör. M. Enes ATİK
Araş. Gör. M. Oğuzhan METE
Öğretim Görevlisi Mehmet İŞİLER 

Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa YANALAK (Başkan)
Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU 

Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN
Doç. Dr. Serdar EROL

ÇAP ve Yandal Komisyonu

Doç. Dr. Himmet KARAMAN (Başkan)
Doç. Dr. Esra ERTEN

İntibak (Yatay-Dikey Geçiş, Af) Komisyonu

Prof. Dr. Ergin TARI (Başkan)
Doç. Dr. H. Hakan YAVAŞOĞLU
Doç. Dr. Uğur ALGANCI 

Mevlana Değişim Programı Komisyonu

Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK (Başkan)
Doç. Dr. A. Özgür DOĞRU

Akademik Etkinlikler Komisyonu

Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR
Doç. Dr. Bihter EROL 

Sınav Gözetmen Görevlendirme Komisyonu

Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
Araş. Gör. M. Oğuzhan METE

Erasmus Komisyonu

Doç. Dr. Filiz BEKTAŞ BALÇIK (Başkan)
Doç. Dr. A. Özgür DOĞRU

Staj Komisyonu

Doç. Dr. M. Tevfik ÖZLÜDEMİR (Başkan)
Doç. Dr. Turan ERDEN
Araş. Gör. Deniz BAŞAR
Araş. Gör. M. Furkan ÇELİK
Araş. Gör. Aylin TUZCU
Öğretim Görevlisi Büşra KARTAL

Burs Komisyonu

Prof. Dr. Gonca COŞKUN (Başkan)
Dr. Adalet DERVİŞOĞLU
Araş. Gör. Ş. Özge DÖNMEZ
Araş. Gör. M. Enes ATİK

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa YANALAK (Bölüm Başkanı, Koordinatör)
Prof. Dr. Reha Metin ALKAN
Prof. Dr. Ergin TARI
Prof. Dr. Hande DEMİREL
Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL
Doç. Dr. Himmet KARAMAN
Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN

Eğitim Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN (Başkan)
Prof. Dr. Ergin TARI
Prof. Dr. Şinasi KAYA
Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL
Doç. Dr. Serdar EROL
Doç. Dr. Zaide DURAN
Doç. Dr. Himmet KARAMAN
Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN 

Bilgi İşlem Komisyonu

Doç. Dr. Serdar EROL (Başkan)
Araş. Gör. Batuhan SARITÜRK 
Araş. Gör. Ali TUNÇ
Araş. Gör. Mustafa Serkan IŞIK
Araş. Gör. Ömer AKIN
Araş. Gör. Muhammed Oğuzhan METE
Araş. Gör. Ozan ÖZTÜRK
Araş. Gör. Muhammed Raşit ÇEVİKALP

Sektör ve Mezun İlişkileri Komisyonu

Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK (Başkan)
Prof. Dr. N. Necla ULUĞTEKİN
Doç. Dr. Filiz Bektaş BALÇIK
Dr. Öğr. Üyesi Caner GÜNEY
Araş. Gör. Batuhan SARITÜRK
Araş. Gör. Ali TUNÇ

Çıkış Mülakatı Komisyonu

Prof. Dr. Dursun Z. ŞEKER
Prof. Dr. N. Necla ULUĞTEKİN
Doç. Dr. Çiğdem GÖKSEL
Araş. Gör. İrem YAKAR
Araş. Gör. Haydar M. AKÇAY

Lisansüstü Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU
Doç. Dr. Zaide DURAN
Doç. Dr. Turan ERDEN
Doç. Dr. Bihter EROL
Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk ÖZERMAN 

FOCUS-Tasarım Projesi Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Dursun Z. ŞEKER
Araş. Gör. R. Alper KUÇAK
Araş. Gör. Nur YAĞMUR


ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI


Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Melike GÜREL (Başkan)
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL
Prof. Dr. Seval SÖZEN
Prof. Dr. Kadir ALP
Doç. Dr. Nevin YAĞCI
Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ
Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
Araş. Gör. Malhun FAKIOĞLU

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. İdil Arslan ALATON (Başkan)
Doç. Dr. Gülsüm Emel ZENGİN BALCI (Bşk. Yrd. - Kalite)
Doç. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL (Bşk. Yrd. - ABET)
Doç. Dr. Nevin YAĞCI (Böl. Bşk. Yrd.)
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
Doç. Dr. M. Evren ERŞAHİN
Prof. Dr. Fatoş GERMİRLİ BABUNA (Danışman)
Prof. Dr. Ayşegül TANIK (Danışman)
Prof. Dr. Osman ARIKAN (Danışman)
Doç. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ (Danışman)
Araş. Gör. Dr. Onur Yılmaz ÖZCAN
Araş. Gör. Malhun FAKIOĞLU
Araş. Gör. Büşra ÇİÇEKALAN
Araş. Gör. Yasemin AKDAĞ


Erasmus Komisyonu

Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ
Doç. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL

Mevlana Değişim Programı Komisyonu

Doç. Dr. Didem OKUTMAN TAŞ
Doç. Dr. Burçak KAYNAK TEZEL 

İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Af ) Komisyonu

Doç. Dr. Özlem KARAHAN ÖZGÜN (Başkan)

Çap ve Yandal Komisyonu

Prof. Dr. Gülen İSKENDER
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI (Başkan)
Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
Araş. Gör. Ayşe YÜKSEKDAĞ
Araş. Gör. Malhun FAKIOĞLU
Araş. Gör. Enise PEKGENÇ

Burs Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Esra ATEŞ GENCELİ (Başkan)
Doç. Dr. Derya Yüksel İMER
Araş. Gör. K. Elif MAÇİN

Web Sitesi Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Ekrem KARPUZCU (Başkan)
Araş. Gör. Onur IŞIK (Fakülte Web Sitesi Komisyonu Üyesi)


Akademik Etkinlikler Komisyonu

Doç. Dr. Hale ÖZGÜN (Başkan)
Araş. Gör. Aslı TOPTAŞ
Araş. Gör. Nilay BİLGİN SARITAŞ

Seminer Komisyonu

Doç. Dr. Hale ÖZGÜN
Araş. Gör. Başak AYDIN FIRAT

Tanıtım Komisyonu

Doç. Dr. Gülsüm Emel ZENGİN BALCI (Başkan)
Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
Araş. Gör. Başak AYDIN FIRAT 

Akademik Yükseltmelerde Ön Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Gülen İSKENDER
Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON 

Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

Doç. Dr. Alpaslan EKDAL
Doç. Dr. M. Evren ERŞAHİN
Dr. Öğretim Üyesi M. Ekrem KARPUZCU

Sınav Gözetmen Görevlendirmeleri Komisyonu

Araş. Gör. Aslı TOPTAŞ
Araş. Gör. Öykü MUTLU SALMANLI

Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Derya Yüksel İMER
Doç. Dr. Serdar DOĞRUEL
Doç. Dr. Alpaslan EKDAL

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Ekibi

Prof. Dr. İsmail TORÖZ
Prof. Dr. Kadir ALP
Prof. Dr. Gülen İSKENDER
Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI
Doç. Dr. Ebru DÜLEKGÜRGEN
Doç. Dr. Derya Yüksel İMER
Araş. Gör. Onur IŞIK
Yüksek Müh. Ayşegül ÜNAL
Yüksek Müh. Dr. Hatice Nursen ELDEM
Teknisyen Hakan KALENDER

Afet ve Acil Durum Eylem Planı Komisyonu

Prof. Dr. Gülen İSKENDER
Doç. Dr. Derya Yüksel İMER

Bitirme Tasarım Komisyonu

Doç. Dr. Çiğdem YANGIN GÖMEÇ
Araş. Gör. Büşra ÇİÇEKALAN
Araş. Gör. Enise PEKGENÇ
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK (Danışman)
Prof. Dr. Ayşegül TANIK (Danışman)